Průběh stárnutí motoru

Každý motor v průběhu provozu stárne, jednou z příčin je shromažďování trvalých karbonizačních úsad. Ty mají negativní vliv na proces spalování.

Karbonizační úsady jsou primární příčinou zvýšené spotřeby paliva. U motoru se snižuje účinnost, proto má vyšší spotřebu, nižší výkon, pomaleji reaguje, spalování paliva se zhoršuje a zvyšují se emise výfukových plynů. 

V minulosti se řešil tento problém kapalinovou dekarbonizací nebo se používaly různé přísady, které neměly požadovanou funkčnost. Tato řešení jsou i nákladná a v některých případech měla dokonce negativní účinky na motor. 

Nyní je však na trhu řešení pro daný problém tableta BEP Much Better Fuel

Během vývoje těchto tablet byla dosažena  jedinečná kombinace účinných látek, které ve vzájemném působení dokážou splnit vše, co bylo v představách řidičů.

žTableta je díky svému složení dokonale rozpustná v nádržích vozidel a strojů. Celý obsah tablety je v procesu hoření spálen a nezůstávají žádné zbytky.
 
žMnoha výzkumnými pracemi a reálnými testy v provozu bylo potvrzeno, že tablety Boogie Energy Pill výrazně zlepšují prohoření palivové směsi a při jejich pravidelném používání získáte výše uvedené profity.
 
ž

žNyní je používá mnoho spokojených zákazníků do svých motorů…