Nižší spotřeba

S námi dojedete dále.

 

Víte co udělá řídící jednotka vašeho vozidla, když zaznamená kvalitnější palivo? Začne palivo po delší době šetrněji dávkovat do spalovacích komor motoru, protože kvalitnější palivo lépe prohoří a stačí ho menší množství ke stejnému výkonu. Přesně tak se chová palivo obohacené naším aditivem BEP. 

 

Společně s perfektně vyčištěným motorem má použití aditiva BEP za následek snížení spotřeby paliva. 

 

Prodloužení dojezdu logicky znamená ušetřené peníze za palivo. Na stejnou nádrž s námi tak ušetříte až 15% pohonných hmot v závislosti na provozních podmínkách.

 

Praktický příklad při 10% úspoře paliva na 40 l nádrži:

 

Tableta je určena na 40 litrů paliva

Při dosažení úspory 10% ušetříte 4 litry paliva

4 litry paliva = 112Kč (4 x 28 Kč)

1ks tablety BEP = 59Kč

Úspora: 112 - 59 = 53Kč na 40 litrů paliva

a takto se to opakuje při každé nádrži.

Čistý zisk na balení deseti tablet po odečtení výdajů na pořízení BEP je 530 Kč

Snižování spotřeby je proces, kdy pravidelným používání BEP se spotřeba snižuje i několik měsíců, než se ustálí. Při vynechání zase postupně narůstá.